Home (topics) Search Start A New Thread Related Links LoginSign Up
You are not logged in. (login)
Home > Name That Song > Giải ph?p website để kinh doanh tốt hơn

Start a new thread

Posted: 01/30/10 05:30 PM
Author: minhori
Location: Minhori
Posts: 2

[Reply]

[Forward to a Friend]

Giải ph?p website để kinh doanh tốt hơn
Giải ph?p website để kinh doanh tốt hơn
Website doanh nghiệp th?ng thường l? 1 website c? số lượng lớn th?ng tin được chứa trong cơ sở dữ liệu. Khi sở hữu website động c?c doanh nghiệp, c?ng ty c? khả năng quản trị thay đổi th?ng tin, nội dung website như ? muốn.
Bạn chưa biết n?n bắt đầu từ đ?u để c? thể x?y dựng một website? Bạn c? thể tham khảo quy tr?nh thiết kế website của ch?ng t?i để c? được h?nh dung về to?n bộ c?c bước trong quy tr?nh thiết kế v? x?y dựng một website
Kh?ng ai c? thể phủ nhận một sự thật rằng Internet với c?c trang web thương mại điện tử l? c?ch thức kinh doanh v? c?ng hiệu quả khi n? đem lại cho kh?ch h?ng cơ hội đặt h?ng nhiều loại sản phẩm/dịch vụ kh?c nhau. Rất nhiều c?ng ty nhỏ đ? thu lợi lớn từ c?c website của m?nh ? một c?ng cụ tiếp thị hữu hiệu cho sản phẩm/dịch vụ của họ. Tuy nhi?n kh?ng phải mọi c?ng ty đều c? thể th?nh c?ng với việc ch?o mời mọi người đặt h?ng sản phẩm của họ trực tiếp qua Internet. Nếu bạn đang nghĩ đến những chiến lược kinh doanh trực tuyến, hoặc việc thu h?t kh?ch h?ng qua mạng, th? dưới đ?y l? một v?i yếu tố m? bạn cần quan t?m v? nắm vững
Li?n hệ: http://www.ori.vn
C?c website ORI đ? triển khai về c?c lĩnh vực Du lịch, B?n h?ng, Doanh nghiệp, Shop Online, Tin tức, Dịch vụ V/vv..
Mekong tours san go San go Mekong cruises Travel to ho chi minh To chuc su kien Tim viec Thiet ke web rao vat Shop ban hang

http://www.mekongcruisetrip.com http://www.sangocongnghiep.us http://www.noithatdaiviet.net http://www.sapatours.net http://www.hanoitours.biz http://www.tochucsukienachau.com http://www.nhatuyendung.com.vn
Moderators:
Danno
Aaron From OHWC
  Jump to another topic: 
| privacy